busy-krk.pl - rozkłady jazdy online

Linia autobusowa Z1 - rozkłady jazdy

📅 piątek 12 kwietnia, 17:41

linia B2 linia C1 linia D2 linia G1 linia G3 linia J1 linia K1 linia P1 linia R2 linia R3 linia S1 linia W1 linia Z1

Rozkłady jazdy linia Z1
Węgrzce Wielkie - Wieliczka

Rozkład ważny od 1.02.2023 r.

Węgrzce Wielkie → Wieliczka

🚏 nazwa przystanku 🕘 godziny odjazdu
Węgrzce Wielkie Pętla

poniedziałek - piątek

04:28 05:21 06:24 07:24 08:19 09:19 10:35 12:01 13:50 15:00 15:52 16:45 17:44 19:10 20:25 21:42 22:37

sobota - niedziela

06:39 08:49 10:51 13:07 15:28 17:44 19:46
Węgrzce Wielkie OSP

poniedziałek - piątek

04:28 05:21 06:24 07:24 08:19 09:19 10:35 12:01 13:50 15:00 15:52 16:45 17:44 19:10 20:25 21:42 22:37

sobota - niedziela

06:39 08:49 10:51 13:07 15:28 17:44 19:46
Węgrzce Wielkie Gościniec

poniedziałek - piątek

04:29 05:22 06:25 07:25 08:20 09:20 10:36 12:02 13:51 15:01 15:53 16:46 17:45 19:11 20:26 21:43 22:38

sobota - niedziela

06:40 08:50 10:52 13:08 15:29 17:45 19:47
Strumiany Kościół

poniedziałek - piątek

04:30 05:23 06:26 07:26 08:21 09:21 10:37 12:03 13:52 15:02 15:54 16:47 17:46 19:12 20:27 21:44 22:39

sobota - niedziela

06:41 08:51 10:53 13:09 15:30 17:46 19:48
Mała Wieś 3 Zakątek

poniedziałek - piątek

04:31 05:24 06:27 07:27 08:22 09:22 10:38 12:04 13:53 15:03 15:55 16:48 17:47 19:13 20:28 21:45 22:40

sobota - niedziela

06:42 08:52 10:54 13:10 15:31 17:47 19:49
Mała Wieś II Kapliczka

poniedziałek - piątek

04:32 05:25 06:28 07:28 08:23 09:23 10:39 12:05 13:54 15:04 15:56 16:49 17:48 19:14 20:29 21:46 22:41

sobota - niedziela

06:43 08:53 10:55 13:11 15:32 17:48 19:50
Mała Wieś I Sklep

poniedziałek - piątek

04:32 05:25 06:28 07:28 08:23 09:23 10:39 12:05 13:54 15:04 15:56 16:49 17:48 19:14 20:29 21:46 22:41

sobota - niedziela

06:43 08:53 10:55 13:11 15:32 17:48 19:50
Sułków

poniedziałek - piątek

04:35 05:28 06:31 07:31 08:26 09:26 10:42 12:08 13:57 15:07 15:59 16:52 17:51 19:17 20:32 21:49 22:44

sobota - niedziela

06:46 08:56 10:58 13:14 15:35 17:51 19:53
Sułków Boisko

poniedziałek - piątek

04:36 05:29 06:32 07:32 08:27 09:27 10:43 12:09 13:58 15:08 16:00 16:53 17:52 19:18 20:33 21:50 22:45

sobota - niedziela

06:47 08:57 10:59 13:15 15:36 17:52 19:54
Sułków Sklep

poniedziałek - piątek

04:37 05:30 06:33 07:33 08:28 09:28 10:44 12:10 13:59 15:09 16:01 16:54 17:53 19:19 20:34 21:51 22:46

sobota - niedziela

06:48 08:58 11:00 13:16 15:37 17:53 19:55
Sułków Osiedle

poniedziałek - piątek

04:38 05:31 06:34 07:34 08:29 09:29 10:45 12:11 14:00 15:10 16:02 16:55 17:54 19:20 20:35 21:52 22:47

sobota - niedziela

06:49 08:59 11:01 13:17 15:38 17:54 19:56
Sułków Zwólka

poniedziałek - piątek

04:39 05:32 06:35 07:35 08:30 09:30 10:46 12:12 14:01 15:11 16:03 16:56 17:55 19:21 20:36 21:53 22:48

sobota - niedziela

06:50 09:00 11:02 13:18 15:39 17:55 19:57
Tomaszkowice

poniedziałek - piątek

04:41 05:34 06:37 07:37 08:32 09:32 10:48 12:14 14:03 15:13 16:05 16:58 17:57 19:23 20:38 21:55 22:50

sobota - niedziela

06:52 09:02 11:04 13:20 15:41 17:57 19:59
Lednica Górna Gory

poniedziałek - piątek

04:42 05:35 06:38 07:38 08:33 09:33 10:49 12:15 14:04 15:14 16:06 16:59 17:58 19:24 20:39 21:56 22:51

sobota - niedziela

06:53 09:03 11:05 13:21 15:42 17:58 20:00
Lednica Górna Świdówka

poniedziałek - piątek

04:42 05:35 06:38 07:38 08:33 09:33 10:49 12:15 14:04 15:14 16:06 16:59 17:58 19:24 20:39 21:56 22:51

sobota - niedziela

06:53 09:03 11:05 13:21 15:42 17:58 20:00
Wieliczka Polna

poniedziałek - piątek

04:44 05:37 06:40 07:40 08:35 09:35 10:51 12:17 14:06 15:16 16:08 17:01 18:00 19:26 20:41 21:58 22:53

sobota - niedziela

06:55 09:05 11:07 13:23 15:44 18:00 20:02
Wieliczka Chopina

poniedziałek - piątek

04:45 05:38 06:41 07:41 08:36 09:36 10:52 12:18 14:07 15:17 16:09 17:02 18:01 19:27 20:42 21:59 22:54

sobota - niedziela

06:56 09:06 11:08 13:24 15:45 18:01 20:03
Wieliczka Mediateka

poniedziałek - piątek

04:46 05:39 06:42 07:42 08:37 09:37 10:53 12:19 14:08 15:18 16:10 17:03 18:02 19:28 20:43 22:00 22:55

sobota - niedziela

06:57 09:07 11:09 13:25 15:46 18:02 20:04
Wieliczka Goliana

poniedziałek - piątek

04:48 05:41 06:44 07:44 08:39 09:39 10:55 12:21 14:10 15:20 16:12 17:05 18:04 19:30 20:45 22:02 22:57

sobota - niedziela

06:59 09:09 11:11 13:27 15:48 18:04 20:06
Wieliczka Centrum

poniedziałek - piątek

04:49 05:42 06:45 07:45 08:40 09:40 10:56 12:22 14:11 15:21 16:13 17:06 18:05 19:31 20:46 22:03 22:58

sobota - niedziela

07:00 09:10 11:12 13:28 15:49 18:05 20:07

Wieliczka → Węgrzce Wielkie

🚏 nazwa przystanku 🕘 godziny odjazdu
Wieliczka Centrum

poniedziałek - piątek

04:04 04:59 05:58 06:58 07:55 08:53 10:08 11:37 13:24 14:26 15:27 16:23 17:18 18:15 19:46 21:18 22:16

sobota - niedziela

06:14 08:24 10:27 12:44 15:03 17:20 19:23
Wieliczka Mediateka

poniedziałek - piątek

04:06 05:01 06:00 07:00 07:57 08:55 10:10 11:39 13:26 14:28 15:29 16:25 17:20 18:17 19:48 21:20 22:18

sobota - niedziela

06:16 08:26 10:29 12:46 15:05 17:22 19:25
Wieliczka Ochronka

poniedziałek - piątek

04:07 05:02 06:01 07:01 07:58 08:56 10:11 11:40 13:27 14:29 15:30 16:26 17:21 18:18 19:49 21:21 22:19

sobota - niedziela

06:17 08:27 10:30 12:47 15:06 17:23 19:26
Wieliczka Polna

poniedziałek - piątek

04:08 05:03 06:02 07:02 07:59 08:57 10:12 11:41 13:28 14:30 15:31 16:27 17:22 18:19 19:50 21:22 22:20

sobota - niedziela

06:18 08:28 10:31 12:48 15:07 17:24 19:27
Lednica Górna Świdówka

poniedziałek - piątek

04:09 05:04 06:03 07:03 08:00 08:58 10:13 11:42 13:29 14:31 15:32 16:28 17:23 18:20 19:51 21:23 22:21

sobota - niedziela

06:19 08:29 10:32 12:49 15:08 17:25 19:28
Lednica Górna Gory

poniedziałek - piątek

04:10 05:05 06:04 07:04 08:01 08:59 10:14 11:43 13:30 14:32 15:33 16:29 17:24 18:21 19:52 21:24 22:22

sobota - niedziela

06:20 08:30 10:33 12:50 15:09 17:26 19:29
Tomaszkowice

poniedziałek - piątek

04:11 05:06 06:05 07:05 08:02 09:00 10:15 11:44 13:31 14:33 15:34 16:30 17:25 18:22 19:53 21:25 22:23

sobota - niedziela

06:21 08:31 10:34 12:51 15:10 17:27 19:30
Sułków Zwólka

poniedziałek - piątek

04:13 05:08 06:07 07:07 08:04 09:02 10:17 11:46 13:33 14:35 15:36 16:32 17:27 18:24 19:55 21:27 22:25

sobota - niedziela

06:23 08:33 10:36 12:53 15:12 17:29 19:32
Sułków Osiedle

poniedziałek - piątek

04:14 05:09 06:08 07:08 08:05 09:03 10:18 11:47 13:34 14:36 15:37 16:33 17:28 18:25 19:56 21:28 22:26

sobota - niedziela

06:24 08:34 10:37 12:54 15:13 17:30 19:33
Sułków Kościół

poniedziałek - piątek

04:14 05:09 06:08 07:08 08:05 09:03 10:18 11:47 13:34 14:36 15:37 16:33 17:28 18:25 19:56 21:28 22:26

sobota - niedziela

06:24 08:34 10:37 12:54 15:13 17:30 19:33
Sułków Sklep

poniedziałek - piątek

04:15 05:10 06:09 07:09 08:06 09:04 10:19 11:48 13:35 14:37 15:38 16:34 17:29 18:26 19:57 21:29 22:27

sobota - niedziela

06:25 08:35 10:38 12:55 15:14 17:31 19:34
Sułków Boisko

poniedziałek - piątek

04:15 05:10 06:09 07:09 08:06 09:04 10:19 11:48 13:35 14:37 15:38 16:34 17:29 18:26 19:57 21:29 22:27

sobota - niedziela

06:25 08:35 10:38 12:55 15:14 17:31 19:34
Sułków

poniedziałek - piątek

04:17 05:12 06:11 07:11 08:08 09:06 10:21 11:50 13:37 14:39 15:40 16:36 17:31 18:28 19:59 21:31 22:29

sobota - niedziela

06:27 08:37 10:40 12:57 15:16 17:33 19:36
Mała Wieś 1 Sklep

poniedziałek - piątek

04:19 05:14 06:13 07:13 08:10 09:08 10:23 11:52 13:39 14:41 15:42 16:38 17:33 18:30 20:01 21:33 22:31

sobota - niedziela

06:29 08:39 10:42 12:59 15:18 17:35 19:38
Mała Wieś II Kapliczka

poniedziałek - piątek

04:20 05:15 06:14 07:14 08:11 09:09 10:24 11:53 13:40 14:42 15:43 16:39 17:34 18:31 20:02 21:34 22:32

sobota - niedziela

06:30 08:40 10:43 13:00 15:19 17:36 19:39
Mała Wieś 3 Zakątek

poniedziałek - piątek

04:21 05:16 06:15 07:15 08:12 09:10 10:25 11:54 13:41 14:43 15:44 16:40 17:35 18:32 20:03 21:35 22:33

sobota - niedziela

06:31 08:41 10:44 13:01 15:20 17:37 19:40
Strumiany Przedszkole

poniedziałek - piątek

04:21 05:16 06:15 07:15 08:12 09:10 10:25 11:54 13:41 14:43 15:44 16:40 17:35 18:32 20:03 21:35 22:33

sobota - niedziela

06:31 08:41 10:44 13:01 15:20 17:37 19:40
Węgrzce Wielkie Gościniec

poniedziałek - piątek

04:23 05:18 06:17 07:17 08:14 09:12 10:27 11:56 13:43 14:45 15:46 16:42 17:37 18:34 20:05 21:37 22:35

sobota - niedziela

06:33 08:43 10:46 13:03 15:22 17:39 19:42
Węgrzce Wielkie OSP

poniedziałek - piątek

04:23 05:18 06:17 07:17 08:14 09:12 10:27 11:56 13:43 14:45 15:46 16:42 17:37 18:34 20:05 21:37 22:35

sobota - niedziela

06:33 08:43 10:46 13:03 15:22 17:39 19:42
Węgrzce Wielkie Pętla

poniedziałek - piątek

04:24 05:19 06:18 07:18 08:15 09:13 10:28 11:57 13:44 14:46 15:47 16:43 17:38 18:35 20:06 21:38 22:36

sobota - niedziela

06:34 08:44 10:47 13:04 15:23 17:40 19:43

Autobusy nie kursują w dniach: 1.01, 6.01, 9.04, 10.04, 8.06, 15.08, 25.12, 26.12.

Trasa przejazdu linii Z1

Ceny biletów

rodzaj biletunormalnyulgowy
Bilet 15-minutowy3 zł1.50 zł
Bilet jednoprzejazdowy4 zł2 zł
Bilet miesięczny sieciowy90 zł45 zł

Aktualizacja:

💬 Pytania i odpowiedzi (10)

Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź

Manuela

Odpowiedz

Czy ktoś wie dlaczego jest taka mała odległość czasowa pomiędzy tymi odjazdami? 301 przyjeżdża o 7:29 pod Sułków a Z1 odjeżdża ze Sułkowa w stronę Tomaszkowic o 7:31. Gdy 301 spóźni się te 3, 4 minuty już nie ma szans na odjazd Z1. Dodam, że kolejny Z1 ze Sułkowa jest o 8:26. Czy jest możliwość, aby Z1 odjeżdżało choć parę minut później ze Sułkowa?

Filip

Odpowiedz

Gdzie kupić bilet miesięczny na linię Z1?

Pasażer ❤️

Przez aplikację iMKA.

Łukasz

Odpowiedz

Poprawne nazwy przystanków:
Nie Niepołomska tylko Sułków
Wieliczka Polna

busy-krk.pl ❤️

Nazwy przystanków zostały poprawione 😀

Maria

Odpowiedz

Witam, czy mogła bym uzyskać informacje o rozkładzie jazdy autobusu linii Z1? Konkretnie chodzi o autobus w kierunku Sułkowa. Pozdrawiam.

Pasażer

Odpowiedz

Witam, jaki rozkład jazdy Z1 Wieliczka-Sułków jest na dni świąteczne?

busy-krk.pl ❤️ 1

W dniu 24.12 obowiązuje rozkład w dni powszednie ale są one skrócone - ostatni kurs z Wieliczki będzie o 16:31.
25 i 26 grudnia autobusy nie kursują.

Małgorzata ❤️ 1

Jest podany na sobotę. Jednak jest on nie zgodny ze stanem faktycznym.

busy-krk.pl ❤️

Sobotni rozkład jazdy został poprawiony 😀