busy-krk.pl - rozkłady jazdy online

Rozkład jazdy KZK GOP / ZTM

📅 sobota 24 lipca, 13:33

🔎

🚊 Tramwaje

Linie tramwajowe 0 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 35 36 38 43 45 46 49

🚎 Trolejbusy

Linie trolejbusowe A B C D E F G H

🚌 Autobusy

Komunikacja miejska w województwie śląskim

Przez blisko 30 ostatnich lat za transport miejski w województwie śląskim odpowiadał KZK GOP, czyli Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jednostka została powołana do życia w 1991 roku i funkcjonowała do końca 2018 roku. Obecnie obowiązki KZK GOP pełni Zarząd Transportu Metropolitalnego, w skrócie ZTM.

Podróżując autobusami KZK GOP pasażerów obowiązywała jednolita taryfa biletowa. W skład KZK GOP wchodziły linie tramwajowe oraz autobusowe.