busy-krk.pl - rozkłady jazdy online

Linia autobusowa W1 - rozkłady jazdy

📅 sobota 1 kwietnia, 16:54

linia A2 ALD linia D1 ALD linia R1 ALD linia B2 linia D2 linia D3 linia G1 linia G3 linia J1 linia R2 linia S1 linia W1 linia Z1

Rozkłady jazdy linia W1
Węgrzce Wielkie - Wieliczka

Rozkład ważny od 6.03.2023 r.

Węgrzce Wielkie → Wieliczka

🚏 nazwa przystanku 🕘 godziny odjazdu
Węgrzce Wielkie Pętla

poniedziałek - piątek

04:48 05:41 06:39 07:28 08:24 10:00 11:08 12:02 13:12 14:04 15:00 15:55 16:51 17:45 19:05 20:03 21:06 21:51

sobota - niedziela

05:35 07:39 09:51 11:42 14:14 16:35 18:49 20:41
Węgrzce Wielkie OSP

poniedziałek - piątek

04:48 05:41 06:39 07:28 08:24 10:00 11:08 12:02 13:12 14:04 15:00 15:55 16:51 17:45 19:05 20:03 21:06 21:51

sobota - niedziela

05:35 07:39 09:51 11:42 14:14 16:35 18:49 20:41
Węgrzce Wielkie Gościniec

poniedziałek - piątek

04:49 05:42 06:40 07:29 08:25 10:01 11:09 12:03 13:13 14:05 15:01 15:56 16:52 17:46 19:06 20:04 21:07 21:52

sobota - niedziela

05:36 07:40 09:52 11:43 14:15 16:36 18:50 20:42
Strumiany Kościół

poniedziałek - piątek

04:50 05:43 06:41 07:30 08:26 10:02 11:10 12:04 13:14 14:06 15:02 15:57 16:53 17:47 19:07 20:05 21:08 21:53

sobota - niedziela

05:37 07:41 09:53 11:44 14:16 16:37 18:51 20:43
Mała Wieś 3 Zakątek

poniedziałek - piątek

04:51 05:44 06:42 07:31 08:27 10:03 11:11 12:05 13:15 14:07 15:03 15:58 16:54 17:48 19:08 20:06 21:09 21:54

sobota - niedziela

05:38 07:42 09:54 11:45 14:17 16:38 18:52 20:44
Mała Wieś II Kapliczka

poniedziałek - piątek

04:52 05:45 06:43 07:32 08:28 10:04 11:12 12:06 13:16 14:08 15:04 15:59 16:55 17:49 19:09 20:07 21:10 21:55

sobota - niedziela

05:39 07:43 09:55 11:46 14:18 16:39 18:53 20:45
Mała Wieś I Sklep

poniedziałek - piątek

04:52 05:45 06:43 07:32 08:28 10:04 11:12 12:06 13:16 14:08 15:04 15:59 16:55 17:49 19:09 20:07 21:10 21:55

sobota - niedziela

05:39 07:43 09:55 11:46 14:18 16:39 18:53 20:45
Mała Wieś

poniedziałek - piątek

04:53 05:46 06:44 07:33 08:29 10:05 11:13 12:07 13:17 14:09 15:05 16:00 16:56 17:50 19:10 20:08 21:11 21:56

sobota - niedziela

05:40 07:44 09:56 11:47 14:19 16:40 18:54 20:46
Zabawa

poniedziałek - piątek

04:55 05:48 06:46 07:35 08:31 10:07 11:15 12:09 13:19 14:11 15:07 16:02 16:58 17:52 19:12 20:10 21:13 21:58

sobota - niedziela

05:42 07:46 09:58 11:49 14:21 16:42 18:56 20:48
Zabawa Granica

poniedziałek - piątek

04:56 05:49 06:47 07:36 08:32 10:08 11:16 12:10 13:20 14:12 15:08 16:03 16:59 17:53 19:13 20:11 21:14 21:59

sobota - niedziela

05:43 07:47 09:59 11:50 14:22 16:43 18:57 20:49
Wieliczka Cmentarz

poniedziałek - piątek

05:00 05:53 06:51 07:40 08:36 10:12 11:20 12:14 13:24 14:16 15:12 16:07 17:03 17:57 19:17 20:15 21:18 22:03

sobota - niedziela

05:47 07:51 10:03 11:54 14:26 16:47 19:01 20:53
Wieliczka Klasztor

poniedziałek - piątek

05:02 05:55 06:53 07:42 08:38 10:14 11:22 12:16 13:26 14:18 15:14 16:09 17:05 17:59 19:19 20:17 21:20 22:05

sobota - niedziela

05:49 07:53 10:05 11:56 14:28 16:49 19:03 20:55
Wieliczka Mickiewicza

poniedziałek - piątek

05:03 05:56 06:54 07:43 08:39 10:15 11:23 12:17 13:27 14:19 15:15 16:10 17:06 18:00 19:20 20:18 21:21 22:06

sobota - niedziela

05:50 07:54 10:06 11:57 14:29 16:50 19:04 20:56
Wieliczka Centrum

poniedziałek - piątek

05:05 05:58 06:56 07:45 08:41 10:17 11:25 12:19 13:29 14:21 15:17 16:12 17:08 18:02 19:22 20:20 21:23 22:08

sobota - niedziela

05:52 07:56 10:08 11:59 14:31 16:52 19:06 20:58

Wieliczka → Węgrzce Wielkie

🚏 nazwa przystanku 🕘 godziny odjazdu
Wieliczka Centrum

poniedziałek - piątek

04:25 05:14 06:15 07:03 07:52 09:33 10:43 11:37 12:47 13:42 14:40 15:29 16:24 17:20 18:14 19:33 20:31 21:29

sobota - niedziela

05:10 07:14 09:23 11:22 13:48 16:11 18:24 20:17
Wieliczka Mickiewicza

poniedziałek - piątek

04:26 05:15 06:16 07:04 07:53 09:34 10:44 11:38 12:48 13:43 14:41 15:30 16:25 17:21 18:15 19:34 20:32 21:30

sobota - niedziela

05:11 07:15 09:24 11:23 13:49 16:12 18:25 20:18
Wieliczka Cmentarz

poniedziałek - piątek

04:30 05:19 06:20 07:08 07:57 09:38 10:48 11:42 12:52 13:47 14:45 15:34 16:29 17:25 18:19 19:38 20:36 21:34

sobota - niedziela

05:15 07:19 09:28 11:27 13:53 16:16 18:29 20:22
Zabawa Granica

poniedziałek - piątek

04:34 05:23 06:24 07:12 08:01 09:42 10:52 11:46 12:56 13:51 14:49 15:38 16:33 17:29 18:23 19:42 20:40 21:38

sobota - niedziela

05:19 07:23 09:32 11:31 13:57 16:20 18:33 20:26
Zabawa

poniedziałek - piątek

04:35 05:24 06:25 07:13 08:02 09:43 10:53 11:47 12:57 13:52 14:50 15:39 16:34 17:30 18:24 19:43 20:41 21:39

sobota - niedziela

05:20 07:24 09:33 11:32 13:58 16:21 18:34 20:27
Mała Wieś

poniedziałek - piątek

04:37 05:26 06:27 07:15 08:04 09:45 10:55 11:49 12:59 13:54 14:52 15:41 16:36 17:32 18:26 19:45 20:43 21:41

sobota - niedziela

05:22 07:26 09:35 11:34 14:00 16:23 18:36 20:29
Mała Wieś 1 Sklep

poniedziałek - piątek

04:38 05:27 06:28 07:16 08:05 09:46 10:56 11:50 13:00 13:55 14:53 15:42 16:37 17:33 18:27 19:46 20:44 21:42

sobota - niedziela

05:23 07:27 09:36 11:35 14:01 16:24 18:37 20:30
Mała Wieś II Kapliczka

poniedziałek - piątek

04:39 05:28 06:29 07:17 08:06 09:47 10:57 11:51 13:01 13:56 14:54 15:43 16:38 17:34 18:28 19:47 20:45 21:43

sobota - niedziela

05:24 07:28 09:37 11:36 14:02 16:25 18:38 20:31
Mała Wieś 3 Zakątek

poniedziałek - piątek

04:39 05:28 06:29 07:17 08:06 09:47 10:57 11:51 13:01 13:56 14:54 15:43 16:38 17:34 18:28 19:47 20:45 21:43

sobota - niedziela

05:24 07:28 09:37 11:36 14:02 16:25 18:38 20:31
Strumiany Przedszkole

poniedziałek - piątek

04:40 05:29 06:30 07:18 08:07 09:48 10:58 11:52 13:02 13:57 14:55 15:44 16:39 17:35 18:29 19:48 20:46 21:44

sobota - niedziela

05:25 07:29 09:38 11:37 14:03 16:26 18:39 20:32
Węgrzce Wielkie Gościniec

poniedziałek - piątek

04:41 05:30 06:31 07:19 08:08 09:49 10:59 11:53 13:03 13:58 14:56 15:45 16:40 17:36 18:30 19:49 20:47 21:45

sobota - niedziela

05:26 07:30 09:39 11:38 14:04 16:27 18:40 20:33
Węgrzce Wielkie OSP

poniedziałek - piątek

04:42 05:31 06:32 07:20 08:09 09:50 11:00 11:54 13:04 13:59 14:57 15:46 16:41 17:37 18:31 19:50 20:48 21:46

sobota - niedziela

05:27 07:31 09:40 11:39 14:05 16:28 18:41 20:34
Węgrzce Wielkie Pętla

poniedziałek - piątek

04:43 05:32 06:33 07:21 08:10 09:51 11:01 11:55 13:05 14:00 14:58 15:47 16:42 17:38 18:32 19:51 20:49 21:47

sobota - niedziela

05:28 07:32 09:41 11:40 14:06 16:29 18:42 20:35

Autobusy nie kursują w dniach: 1.01, 6.01, 17.04, 18.04, 16.06, 15.08, 25.12, 26.12.

Trasa przejazdu linii W1

Ceny biletów

rodzaj biletunormalnyulgowy
Bilet 15-minutowy2.60 zł1.30 zł
Bilet jednoprzejazdowy3.60 zł1.80 zł
Bilet miesięczny sieciowy90 zł45 zł

W1 to jedna z dwóch pierwszych linii, które zostały uruchomione 1 października 2018 r. w ramach pilotażowego programu Gminnych Autobusów na terenie gminy Wieliczka. Połączenie oznaczone jako W1 kursuje między Węgrzcami Wielkimi a Wieliczką.

Aktualizacja:

💬 Pytania i odpowiedzi (6)

Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź

Rodzice

Odpowiedz

Bardzo kiepsko, niby dzieci że szkoły nr 2 w Wieliczce maja darmowe przejazdy ale rozkład jazdy autobusów w ogóle nie współgra z dzwonkami w szkole. Nie ma żadnego autobusu szczególnie rano, kiedy dzieci zaczynają lekcje o 7:10.

Pasażer ❤️

Przepraszam autobus jest miejski czy szkolny?

Łukasz

Odpowiedz

Poprawne nazewnictwo przystanków:
Strumiany Przedszkole
Strumiany Kościół

busy-krk.pl ❤️

Poprawione 😀

busy-krk.pl

Odpowiedz

Od 14 marca 2020 r. obowiązują nowe rozkłady jazdy na trasie W1.
Aktualizacja: Od 22.03.2020 r. kursy w niedziele zostają chwilowo zawieszone.

busy-krk.pl

Odpowiedz

Od 15 grudnia 2019 r. na linii W1 obowiązują nowe rozkłady jazdy.